Skontaktuj się z nami:
office@scanway.pl

Nasze realizacje

System automatycznej detekcji i analizy spoin laserowych.
Celem projektu była weryfikacja jakości spoin laserowych podczas procesu wytwarzania, a także uprzednia detekcja położenia spoiny, a nawet detekcja krawędzi blach przed procesem. Istotnym aspektem systemu jest stuprocentowa kontrola jakości, czyli taka w której każdy wykonywany detal musi zostać w całości sprawdzony, a każdy błąd w spoinie musi zostać wychwycony. Po wykryciu błędu uruchomiona zostaje procedura naprawy, realizowana poprzez dodatkowe przejścia wiązki lasera o specjalnie dobranych parametrach.
System zrealizowany został poprzez kamerę marki MatrixVision® BlueFox® w układzie koaksjalnym (współosiowym) do osi optycznej skanera laserowego Scanlab®. Dzięki temu obraz docierający do kamery pozwalał na inspekcję z punktu widzenia wiązki docierającej do materiału.
Dobór odpowiedniego oświetlenia był warunkiem poprawnej detekcji błędów w spoinach. System iluminacji został zaprojektowany przez naszą firmę i składał się z dwóch lateralnych źródeł światła. Dzięki temu każdy szczegół był dostatecznie widoczny, a krawędź blach przed spawaniem wyraźnie odcinała się od tła.

Eksperyment DREAM – komora pomiarowa
Nasz firma wykonuje projekty systemów pomiarowych dostosowanych do potrzeb
naszych klientów. Jednym z projektów, w którym mogliśmy brać udział jest Projekt DREAM z
Politechniki Wrocławskiej. Jest to projekt badający proces wiercenia w mikrograwitacji i
próżni i w marcu 2017 znajdzie się na kilka minut w przestrzeni kosmicznej. Do całego
systemu nasza firma dostarcza komorę pomiarową wyposażoną w system wizyjny, który przy
pomocy oświetlaczy, lasera oraz dwóch kamer będzie monitorował i badał dystrybucje
urobku poruszającego się w przestrzeni komory.
Projekt ten wymagał od naszego zespołu współpracy nie tylko z zespołem badawczym z
Politechniki Wrocławskiej, ale także ze specjalistami z trzech agencji kosmicznych: ESA,
DLR oraz SNSB, którzy zaakceptowali naszą pracę jako spełniającą wymagania przemysłu
kosmicznego.

Eksperyment FREDE – System monitoringu sondy stratosferycznej w projekcie BEXUS Europejskiej Agencji Kosmicznej
Celem systemu jest inspekcja kluczowych komponentów sondy stratosferycznej w czasie rzeczywistym, tj. z przesyłem obrazu na ziemię w trakcie trwania eksperymentu. Cechą systemu jest również zapis zebranych informacji na pokładzie sondy, które zostaną odzyskane po powrocie na ziemię. Projekt jest szczególnie trudny w realizacji, ze względu na warunki w jakich będzie pracował system (ciśnienie 10 hPa, temperatura do -80 st. C). Eksperyment został przeprowadzony w październiku 2015 roku na terenie kosmodromu Kiruna w Szwecji.

Koncept satelity – ScanSAT-ONE
Nasz zespół budował już systemy do eksperymentów stratosferycznych oraz
suborbitalnych i obecnie pracuje nad projektem pierwszego komercyjnego satelity do
obserwacji Ziemi. Sprzęt obserwacyjny będzie zamknięty w strukturze spełniającej
wymagania standardu CubeSat wielkości 3U i do roku 2020 zostanie wyniesiony na orbitę
okołoziemską, skąd przez kilka lat będzie wykonywał zdjęcia naszej planety. Zebrane dane
pomogą między innymi w monitorowaniu upraw, lasów, zmian zachodzących w środowisku
naturalnym, oceny zagrożeń naturalnych i skutków katastrof, monitorowaniu wód gruntowych
oraz granic.

System automatycznej weryfikacji obecności i położenia komponentów elektronicznych na płytkach obwodów drukowanych
Zadaniem systemu jest wizyjna inspekcja obwodów drukowanych, tj. sprawdzenie czy każdy zaprojektowany komponent po procesie lutowania znajduje się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim położeniu. Wymogiem systemu jest elastyczności, prostota obsługi i niezawodność. System musi mieć możliwość szybkiej zmiany pliku wejściowego czyli zbioru współrzędnych komponentów do sprawdzenia.
System składa się z kamery umieszczonej nad analizowanym obwodem drukowanym. Obiektyw o stosunkowo długiej ogniskowej zapewnia dostatecznie powiększony obraz detali na płytce. Oświetlenie realizowanej jest poprzez oświetlacz koaksjalny (ring-light).

System wspomagania operatora dronów
Głównym celem systemu jest odciążenie operatora bezzałogowego statku powietrznego (UAVO) z nadmiaru informacji i decyzji, które musi podejmować. System ma też znacząco ułatwiać sterowanie, poprzez współpracę z wbudowanym komputerem pokładowym, stabilizacją położenia, układem GPS i kontrolą ręczną. W założeniu operator będzie odpowiedzialny jedynie za decyzję dokąd ma kierować się dron, z jaką prędkością ma się poruszać oraz w jakim kierunku ma skierować kamerę.
W chwili obecnej projekt jest w fazie eksperymentalnej.

System automatycznej analizy plamki laserowej
Celem systemu była automatyczna weryfikacja i analiza kluczowych parametrów jakościowych plamki lasera w układzie wysokiej mocy. Ocena ta służy określeniu położenia wiązki w układzie pozycjonującym, jej kształt, oraz środek geometrii.
System składa się z kamery zamontowanej współosiowo do układu optycznego lasera. Nasz firma zajęła się zaprojektowaniem aplikacji użytkowej i algorytmów przetwarzania obrazu dla gotowego systemu wytwórczego.
Narzędzie to używane jest podczas czynności przygotowujących układ wysokiej mocy do obróbki, tj. pozycjonowanie wiązki na wejściu do skanera, znajdowanie ogniska okładu itp.

System automatycznej kalibracji kamer
Celem systemu jest automatyczna kalibracja dowolnej kamery z dowolnym układem optycznym. Przez kalibrację rozumie się wyznaczenie takiej transformacji (funkcji) matematycznej, która pozwoli na odwzorowanie ortogonalnego prostego obrazu zadanej powierzchni, niezależnie od kąta pod jakim znajduje się ona do osi optycznej kamery (pod warunkiem, że płaszczyzna jest widoczna w polu widzenia).
Kalibracja tego rodzaju służy również do zdjęcia parametrów dystorsji układu kamera-obiektyw. Dane te można następnie wykorzystać do uzyskania prostego obrazu pozbawionego zniekształceń pochodzących od optyki obiektywu, a także umożliwia wyeliminowanie niedoskonałości układu optycznego.
System ma również szereg opcji korygujących niedoskonałości związane z jasnością pikseli, takie jak zdjęcie tzw. ciemnej klatki (dark-frame) i pola płaskości iluminacji (flat-field). Możliwa jest także korekcja martwych i jasnych pikseli.
Narzędzie to wykorzystywany jest przy podstawowych pracach przygotowawczych do prototypowania systemów wizyjnych, a także przed pracami badawczymi w różnych gałęziach nauki.

System automatycznego strojenia kamer i pirometrów do zadań termograficznych
System ten ma za zadanie automatyczne zdjęcie charakterystyki kamery lub pirometru w funkcji jasność pikseli od temperatury obiektu. Dzięki temu możliwe jest później uzyskanie dokładniejszej mapy temperatury w polu widzenia kamery (termowizja) lub precyzyjne dostrojenie pirometru.
System składa się z komputera z odpowiednim oprogramowaniem, kalibratora termicznego oraz kalibrowanej kamery.