proformat, Autor w serwisie Scanway

Kontrola jakości z użyciem systemów wizyjnych - jak to działa?

Wizja maszynowa w kontroli jakości

Systemy wizyjne świetnie sprawdzają się w rozmaitych aplikacjach zarządzania jakością - co jest tego powodem i jak to działa?

Kontrola jakości z użyciem systemów wizyjnych

Dokładna obserwacja obiektu jest tym co świetnie robią systemy wizyjne i tym, co jest podstawą dobrej kontroli jakości. Obiekt kontrolowany powinien być zbadany ze szczególną uwagą i dokładnością, tak aby pozyskać o nim jak najwięcej istotnych informacji. System wizyjny spisuje się tu świetnie ze względu na posiadane kamery/skanery przemysłowe.

Jedną kamerą możemy sprawdzić wiele cech produktu. Mogą to być jego gabaryty, kąty, foremność, jakość powierzchni, obecność wtrąceń oraz uszkodzenia. Zmieniając optykę kamery możliwa jest ocena zarówno z dokładnością milimetrową jak i mikrometryczną. Właśnie te cechy, nadające systemom wizyjnym niezwykłą elastyczność, sprawiły, że od samego początku ich użycia w przemyśle, stawiano im za zadanie kontrolę jakości.

System wizyjny wspiera pracę ludzką

Kluczową zaletą systemów wizyjnych jest fakt, że potrafią one sprawdzić niemal każdą cechę produktu, jaką może ocenić człowiek. Robią to szybciej i mniej zawodnie. To spore wsparcie pracy ludzkiej, ponieważ odciążony w tym procesie człowiek może wykonywać inne, bardziej komfortowe zadania zawodowe. System wizyjny może dokonać stuprocentowej kontroli jakości w tak szybkich liniach produkcyjnych jak poligrafia czy przemysł drobnych dóbr konsumenckich. Odpowiednio napisany algorytm wizyjny pozwoli na wykrycie wszystkich kluczowych wad produktu z jednoczesną czasową archiwizacją i automatyczną sygnalizacją. Podobnie jak wszystkie systemy automatyczne, systemy wizyjne nie ulegają presji, zmęczeniu czy rozkojarzeniu, co niestety jest nieodłącznym czynnikiem ludzkim w metodach ręcznej kontroli jakości.

kontrola jakości z użyciem systemów wizyjnych

Nowoczesne wydanie systemów wizyjnych

Istotny jest również kierunek, w jakim idą systemy wizyjne – czyli Przemysł 4.0. Zgodnie z filozofią Przemysłu 4.0 systemy wizyjne stają się nieodłącznym elementem systemów kontroli jakości. Dzięki najnowszym zdobyczom techniki, takim jak wysoce wydajne układy elektroniczne oraz sieci neuronowe, systemy wizyjne z powodzeniem odciążają człowieka w mozolnych procesach kontroli jakości. Pozwalają też na przeniesienie kompetencji ludzkich w bardziej newralgiczne obszary.

Efekty pracy systemów wizyjnych:

oszczędność czasu - szybsza kontrola jakości produktów;
skrócenie cyklu produkcyjnego - wynikający z oszczędności czasu;
redukcja wyrobów wadliwych - dokładna kontrola jakości;
agregowanie danych z produkcji - pozyskiwanie cennych danych z linii;
automatyzacja prac manualnych - uwolnienie zasobów ludzkich;

A co możemy zrobić dla Twojej firmy?

Dowiedz się więcej obserwując nas na LinkedIn, Facebooku i YouTube a jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami — podpowiemy, jak technologie wizyjne mogą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.

Bezpieczeństwo i kontrola nowoczesnej linii produkcyjnej

Branża:

Zakład stawiający na modernizację i automatyzacje musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa. Trzeba pamiętać nie tylko o BHP, ale też rozważyć wdrożenie nowoczesnej ochrony pracowników i maszyn. Przedsiębiorstwo powinno też dobrze zabezpieczyć swoje dane, które w erze cyfryzacji mają strategiczne znaczenie. Bezpieczeństwo staje się więc złożonym zagadnieniem. Jak powinna wyglądać nowoczesna i bezpieczna linia produkcyjna?

Bezpieczna automatyzacja

Idea Przemysłu 4.0 wiąże się z automatyzacją produkcji. Optymalizując linię produkcyjną poprzez wprowadzanie na nią nowych maszyn, nie można zapominać o tym, że muszą być one zgodne z gwarantującymi bezpieczeństwo użytkowania normami prawnymi. Kluczowym dokumentem jest tu m.in. tzw. Dyrektywa Maszynowa obowiązującą w krajach Unii Europejskiej. Maszyny mające zautomatyzować pracę linii produkcyjnej zmieniają też sposób pracy na niej. Modernizując park maszynowy w firmie warto pamiętać o wdrożeniu nowoczesnych zabezpieczeń na linii człowiek-maszyna. Można wśród nich wymienić np. kurtyny i bariery świetlne, które dzięki niewidocznym wiązkom światła ostrzegają przed wtargnięciem w strefy potencjalnego zagrożenia. Niezwykle użyteczne są też maty bezpieczeństwa zatrzymujące maszyny w przypadku wejścia na nie człowieka. To szczególnie istotne ponieważ modernizacja procesu produkcji musi iść w parze z unowocześnianiem stosowanych w zakładzie produkcyjnym środków bezpieczeństwa. Tylko połączenie obu tych czynników zapewni optymalne i bezpieczne, a przez to ciągłe jego funkcjonowanie.

Bezpieczne dane w przemyśle

Wraz z modernizacją linii do zakładów produkcyjnych wkracza też kwestia cyberbezpieczeństwa. Linia produkcyjna projektowana zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0 jest w wielu punktach połączona z Internetem. Już od momentu przyjęcia surowców, przez ich obróbkę aż po kontrolę produktu i jego wysyłkę, przetwarzana jest duża ilość danych, których zabezpieczenie ma strategiczne znaczenie dla biznesu. Zautomatyzowane systemy produkcji gromadzą różnorodne, często wrażliwe dla przedsiębiorstwa dane. Nowoczesny zakład produkcyjny musi więc chronić się przed cyberatakami. Może to robić np. poprzez zabezpieczenie dostępu do Sieci, szyfrowanie danych i ochronę serwerów, a także stosowanie programów antywirusowych i aktualnego oprogramowania – tak w biurze, jak i na hali produkcyjnej.

Kontrola jako gwarancja bezpieczeństwa produkcji

Bezpieczeństwo linii produkcyjnej można również rozumieć jako sprawność i efektywność jej funkcjonowania. Te z kolei gwarantuje skuteczna kontrola jakości, która zapewnia firmie m.in. bezpieczeństwo finansowe, szczególnie ważne
w czasie kryzysu gospodarczego. Precyzyjna kontrola jakości niweluje ryzyko występowania wadliwych partii produktów i konieczności ich zastąpienia czy wycofania z rynku. Pozwala również na optymalizację wykorzystania surowców i zasobów ludzkich.

Skuteczna kontrola produkcji opiera się dziś o rozwiązania zautomatyzowane, dopasowane do potrzeb konkretnego zakładu i zintegrowane z obecnymi już w nim urządzeniami. Szczególnie efektywne w tym zakresie są systemy kamer hiperspektralnych, które w precyzyjny sposób identyfikują nawet drobną wadę produktu. Można dzięki nim dostrzec niewykrywalne wcześniej wady produktów takie jak np. pleśń, zanim zacznie ona być widoczna „gołym okiem”. Tak szczegółowa kontrola jakości produkcji może być sposobem na obniżenie kosztów produkcji, zmniejszenie ilości reklamacji i zapewnienie ciągłości łańcucha dostaw, który został zachwiany w ostatnich miesiącach. Skuteczna kontrola jakości jest wiec swoistą polisą bezpieczeństwa dla firmy produkcyjnej.

Nowy wymiar bezpieczeństwa

Pandemia i rzeczywistość jaką po sobie pozostawiła, stwarza zupełnie nowe zagrożenia dla zakładów produkcyjnych. GUS informuje, że produkcja przemysłowa w Polsce w maju 2020 spadła o 17,0 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Dane te pokazują, jak dotkliwe skutki ma przestój na linii produkcyjnej. Zagrożenie przestojem, które niesie COVID-19 dla firm produkcyjnych nie zniknęło wraz ze zniesieniem obostrzeń. Obecna sytuacja wymaga wprowadzenia nowych zabezpieczeń, mających zagwarantować zdrowie i komfort sanitarny pracowników. Odpowiednia odzież ochronna i środki dezynfekcji to elementy, które mogą być jednak niewystarczające.

Bezpieczeństwo i kontrola linii produkcyjnej zakładu w erze Industry 4.0 to wieloaspektowe zagadnienie. By rzeczywiście je zapewnić trzeba do niego podejść kompleksowo. Pomagają w tym liczne innowacje kreowane przez podmioty działające na rzecz przemysłu. Warto pamiętać o tym, by sięgnąć po te, które będą dostosowane do skali, specyfiki i rzeczywistych potrzeb produkcyjnego biznesu.

A co możemy zrobić dla Twojej firmy?

Dowiedz się więcej obserwując nas na LinkedIn, Facebooku i YouTube a jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami — podpowiemy, jak technologie wizyjne mogą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.