PROJEKT: Teleskopy dla polskiej konstelacji satelitarnej PIAST

PROJEKT: Teleskopy dla polskiej konstelacji satelitarnej PIAST

Branża:

Rozwiązanie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie branży militarnej. Projekt realizujemy we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Łukasiewicz Instytut Lotnictwa, Creotech Instruments S.A. oraz PCO S.A. w ramach programu SZAFIR.

Nasze zadanie:

W roku 2021 zostaliśmy częścią konsorcjum tworzącego projekt prekursora polskiej konstelacji satelitarnej do obserwacji Ziemi (PIAST).

W projekcie odpowiadamy za zaprojektowanie  ładunku optycznego – dwóch wysokorozdzielczych teleskopów do obserwacji Ziemi, które dostarczą informacje wspierające polską obronność i podmioty administracyjne.

 

Czym jest PIAST?

W odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego sektora obronnego powstało konsorcjum realizujące projekt PIAST (Polish ImAging SaTellites), składające się z kluczowych polskich podmiotów o kompetencjach pozwalających na budowę satelitów podwójnego zastosowania.

 

Wojskowa Akademia Techniczna, Creotech Instruments S.A., Scanway Sp. z o.o., Centrum Badań Kosmicznych PAN, Łukasiewicz Instytut Lotnictwa i PCO S.A., tworząc wspomniane wyżej konsorcjum, zostały zakwalifikowane do dofinansowania z  programu SZAFIR, który ma na celu rozwój technologii kluczowych dla zdefiniowanych w programie gestorów, m.in. Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

Efektem tej współpracy będzie konstelacja satelitów obserwacyjnych, które w ciągu najbliższych 4 lat znajdą się na orbicie okołoziemskiej i dostarczą dane wywiadowcze możliwe do wykorzystania dla polskiej obronności i administracji.

System obserwacji w PIAST

Istotą obrazowania satelitarnego są bardzo wysokie rozdzielczości przestrzenne zobrazowań. Celem prac nad rozwojem konstelacji jest dostarczenie obrazów o rozdzielczości pozwalającej na rozpoznanie podstawowych sytuacji i zagrożeń na terenach interesujących dla polskiej obronności i administracji.

 

Instrument umożliwiający realizację takich zobrazowań wymaga specjalnego projektu, symulacji w warunkach kosmicznych oraz testów. W projekcie PIAST naszą rolą jest dostarczenie 2 z 3 teleskopów, które zostaną wykorzystane w projekcie (za trzecie urządzenie odpowiedzialne jest CBK PAN).

 

Co ważne, w procesie tworzenia instrumentów obserwacyjnych do projektów EagleEye i PIAST nasi inżynierowie wykorzystują doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektu ScanSAT. Sprawdzone rozwiązania optyczne i technologiczne implementujemy na etapie projektowania teleskopów, co pozwala efektywnie zagospodarować wiedzę z poprzednich projektów.

Cele projektu:

Stworzenie prekursora polskiej konstelacji satelitarnej do prowadzenia rozpoznania obrazowego w rozdzielczości poniżej 5 m na piksel. Kluczowym elementem projektu jest wyprodukowanie wszystkich najważniejszych komponentów w Polsce.

Założenia:

  • Zaprojektowana w firmie, maksymalnie dopasowana do wymagań misji optyka;
  • Atermalny design struktury teleskopu;
  • Rozdzielczość ok. 5 m/pixel;
  • Małe rozmiary;
  • Brak ITAR (obostrzeń eksportowych);
  • Odporność na warunki kosmiczne.

Horyzont czasowy i partnerzy:

Masz pytania dotyczące projektu PIAST?