REALIZACJA: Skanowanie 3D łopat turbin wiatrowych

REALIZACJA: Skanowanie 3D łopat turbin wiatrowych

Odbiorca: PGE EO - Polska Grupa Energetyczna Energia Odnawialna

Efekty:

  • rozdzielczość systemu < 5 mm
  • bardzo szybki pomiar 3D całej łopaty < 1h
  • komplementarność do innych pomiarów
  • autodetekcja podstawowych defektów
    i ich katalogowanie

Wykorzystane technologie i kompetencje

Wykorzystane technologie: Keyence, Adaptive Vision

Wykorzystane kompetencje: Systemy wizyjne 2D

 

Galeria:

Scannway realizacja PGE EO

Więcej

Dowiedz się więcej o Scanway – kliknij tutaj!

Dowiedz się więcej o PGE Energia odnawialna – kliknij tutaj!

Masz pytania o tę realizację?