REALIZACJA: Skanowanie 3D łopat turbin wiatrowych

REALIZACJA: Skanowanie 3D łopat turbin wiatrowych

Odbiorca: PGE EO

Polska Grupa Energetyczna Energia Odnawialna S.A.

Wyzwanie:

Klient poszukiwał rozwiązania, które wspomoże jego dotychczasowe rozwiązania z zakresu kontroli jakości łopat turbin wiatrowych. Ze względu na ich eksploatację na powierzchni łopat turbin wiatrowych może dochodzić do różnego rodzaju defektów – rozwarstwień, wycieków oleju itp. Tego typu defekty prowadzić mogą do krytycznej awarii całej łopaty, której odtworzenie nigdy nie jest proste. Dotychczasowy system kontroli jakości, który polegał na fotografiach z platformy latającej typu dron, nie był w 100% idealny. Drony mogą latać tylko przy ładnej pogodzie; ponadto pojawia się problem braku automatycznej kontroli zdjęć.

Rozwiązanie:

Scanway wykonał dla PGE EO innowacyjny system pomiarowy 3D całej łopaty turbiny wiatrowej, który umożliwiał pomiary z rozdzielczością rzędu <5 mm. Pomiar jednej łopaty odbywa się bardzo szybko – zajmuje znacznie mniej niż jedną godzinę. Jest to układ komplementarny do innych systemów pomiarowych i dzięki autorskiemu rozwiązaniu LabView i algorytmów do przetwarzania obrazu umożliwia autodetekcję podstawowych defektów i ich katalogowanie.

Efekty:

  • rozdzielczość systemu < 5 mm
  • bardzo szybki pomiar 3D całej łopaty < 1h
  • komplementarność do innych pomiarów
  • autodetekcja podstawowych defektów
    i ich katalogowanie

Wykorzystane technologie i kompetencje

Wykorzystane technologie: Keyence, Adaptive Vision

Wykorzystane kompetencje: Systemy wizyjne 2D

 

Galeria:

Scannway realizacja PGE EO

Więcej

Dowiedz się więcej o Scanway – kliknij tutaj!

Dowiedz się więcej o PGE Energia odnawialna – kliknij tutaj!

Masz pytania o tę realizację?