BADANIE: Recykling tworzyw sztucznych – rozróżnianie tworzyw polimerowych.

BADANIE: Recykling tworzyw sztucznych – rozróżnianie tworzyw polimerowych.

Odbiorca: branża recyklingu odpadów

Badanie przeprowadziliśmy z myślą o przyszłych klientach z branży gospodarki odpadami prowadzących recykling tworzyw sztucznych. Przeanalizowaliśmy w nim możliwości optycznego rozróżniania tworzyw, które przy obserwacji kamerą RGB lub gołym okiem wykazują podobne ubarwienie – cechują się białym odcieniem.

Case study:

recykling białych tworzyw

recykling białych tworzyw

Nasze zadanie: doskonalenie technologii rozróżniania tworzyw.

Naszym zadaniem była weryfikacja możliwości naszego systemu hiperspektralnego HyperEye, pod kątem wsparcia i optymalizacji recyklingu tworzyw sztucznych.

Przebieg badania:

Przebadaliśmy tworzywa polimerowe, które przy obserwacji kamerą RGB lub gołym okiem wykazują podobne ubarwienie – cechują się białym odcieniem. Próbki oświetliliśmy lampą halogenową będącą stabilnym źródłem światła w zakresie długości fal ok. 300-1000 nm. Następnie spektrometrem zmierzyliśmy ich współczynnik odbicia w funkcji długości fali. Na poniższym zdjęciu przedstawiamy fotografię wykonaną kamerą RGB badanych próbek.

 

BADANIE: recykling tworzyw sztucznych Rozróżnianie białych tworzyw polimerowych dla branży recyklingowej

Efekt: tworzywa da się łatwo odróżnić.

Badanie wykazało, że bez wątpienia da się rozróżnić poszczególne tworzywa.

 

Wszystkie materiały wykazują silną absorbcję w zakresie bliskiego UV (300 nm –  400 nm) oraz światła fioletowego (400 nm –  430 nm) – przebieg tych krzywych jednakże jest różny dla danych grup materiałowych. W pozostałym zakresie światła widzialnego, szczególnie w zakresie odpowiedzi ludzkich czopków ocznych krzywe są wygładzone, bez wyraźnych ekstremów – ich przebieg jest różny w zależności od posiadanego odcienia, co najbardziej widoczne jest w przypadku biopolimeru, jakim jest celuloza. Pomiędzy materiałami widoczne są różnice również w zakresie bliskiego IR.

 

 

Poniżej przedstawiamy wykresy krzywych spektralnych badanych próbek. U góry wykresu zaznaczone są zakresy światła ultrafioletowego, widzialnego oraz podczerwonego.

 

 

Wykresy krzywych spektralnych badanych próbek

Wnioski ogólne:

Dokładne i szybkie rozróżnianie tworzyw jest wymagającym zadaniem branży recyklingowej, jednak z użyciem HyperEye jest to możliwe. Rozróżnianie rodzaju tworzywa dzięki samej jego obserwacji jest sposobem na optymalizację i rozwój spółek z branży recyklingu odpadów.

 

Odpowiednio dobrany system HyperEye otwiera nowe możliwości dla branży gospodarki odpadami. System mógłby przede wszystkim:

 

  • kompleksowo rozróżniać tworzywa obecne na linii;
  • zbierać i zestawiać dane o ilości poszczególnych tworzyw w cyklu produkcyjnym;
  • optymalizować produkcję dzięki pracy z uzyskanymi danymi;

Poszukujemy firm z branży recyklingowej!

Jeśli reprezentujesz firmę z branży recyklingowej, skontaktuj się z nami – chętnie sprawdzimy, czy HyperEye poradzi sobie z wyzwaniami recyklingowymi Twojego przedsiębiorstwa!

O Scanway

Jesteśmy polską firmą, która dostarcza innowacyjne systemy optoelektroniczne do zastosowań w sektorze produkcyjnym, energetyce, i branży kosmicznej. Systemy te umieszczane na liniach produkcyjnych, w satelitach oraz dronach umożliwiają obserwacje zdalne, kontrolę jakości, pomiary 3D i spektralne. Działamy aktywnie na płaszczyźnie kosmicznej i przemysłowej, w rezultacie przekuwając technologie kosmiczne na użyteczne rozwiązania dla przemysłu.

 

Więcej o nas tutaj – kliknij!

Co możemy zrobić dla Twojej branży?