Remont czy modernizacja? Trudne pytania polskiego przemysłu

Remont czy modernizacja? Trudne pytania polskiego przemysłu

Innowacyjność wyzwaniem polskiego przemysłu

Remont czy modernizacja? – to częsty dylemat wśród przedsiębiorców z gałęzi przemysłu. Choć statystyki pokazują, że polski sektor produkcji przemysłowej napędza eksport i jest jednym z motorów krajowej gospodarki, nadal stoi przed nim wiele wyzwań związanych z innowacyjnością i wejściem w kolejny etap rozwoju określanym jako Industry 4.0. Mimo powszechności nowych technologii, m.in. cyfryzacji, według danych GUS, zaledwie nieco ponad 20% polskich przedsiębiorstw przemysłowych jest aktywnych innowacyjnie. Co ważne, są to głównie duże firmy, zatrudniające ponad 250 osób. Mamy więc sporo do nadrobienia, szczególnie jeśli chodzi o sektor MŚP.

Przyszłość czy działalność tu i teraz?

Pytanie, na które wskazujemy, oczywiście w pewnym uproszczeniu, przedstawia to, przed jakimi decyzjami stoją na co dzień przedsiębiorcy – stawiamy na constans czy ulepszenia? Wdrażanie innowacji, wymaga zaplanowania i dokonania zazwyczaj szeregu działań modernizacyjnych. Można je utożsamiać z dalekosiężnym spojrzeniem na rozwój firmy, które nie skupia się wyłącznie na obserwacji bieżących wyników sprzedażowych. Działanie ad hoc, koncentrowanie się na zapewnieniu ciągłości produkcji oraz przeznaczanie środków na wykonywanie wyłącznie niezbędnych remontów linii produkcyjnych może doprowadzić do utraty przewag konkurencyjnych na rynku, zarówno tym międzynarodowym jak i krajowym. Optymalnie, obszary te powinny wzajemnie się przenikać.

 

 

Sprawdź jak innowacje wdrożone przez Scanway realnie przekładają się na zysk! – przeczytaj  Cegielski Case Study (kliknij)

Smart Industry w polskim wydaniu

Decyzje, które z perspektywy zewnętrznego obserwatora mogą wydawać się krótkowzroczne, mają oczywiście swoje przyczyny wewnątrz organizacji. Omawia je, wart przytoczenia, raport Smart Industry Polska 2018, opracowany przez Siemens we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii.

 

Wskazuje on, że decydentami w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w sektorze MŚP są właściciele firm (90% przypadków) lub ich zarządy (62 % firm). Dodatkowo, jedynie 45% polskich firm przemysłowych posiada własne działy R&D, mogące w istotny sposób współkreować kierunek ich rozwoju.

 

Scentralizowany sposób podejmowania decyzji o modernizacji w połączeniu z dwoma najczęściej występującymi czynnikami hamującymi rozwój innowacji w produkcyjnych MŚP, czyli brakiem środków (w 65% firm) oraz czasu (w 62% przedsiębiorstw), rodzi sytuację, w której działalność tu i teraz, mająca zapewnić ciągłość działalności firmy, wygrywa z długofalowym planowaniem jej rozwoju. Naszym przedsiębiorcom nie brakuje jednak świadomości tego, że wdrożenie innowacyjnych rozwiązań przynosi korzyści. Automatyzacja linii produkcyjnych, analityka danych i wdrażanie oprogramowania obniżającego koszty wytwarzania nowych produktów są oceniane jako rozwiązania przynoszące korzyści w zakresie zwiększenia jakości produktów, rentowności produkcji i zwiększenia sprzedaży. Pozwalają na to również oferowane przez nas rozwiązania np. systemy pomiarowe 3D dedykowane produkcji.

Strategiczne decyzje

Polski przemysł wie w jakim kierunku powinien dążyć, brak mu jednak często sposobności do „zatrzymania się” i podjęcia decyzji strategicznych. Połączenie ciągłości produkcji z modernizacją działalności firmy, przy odpowiednim zaplanowaniu, nie musi stać do siebie w opozycji. Warto też szerzej spojrzeć na wydatki ponoszone na bieżące konserwacje czy remonty – choć jednostkowo są kosztami mniejszymi niż kompleksowe zmiany w przestrzeniach roboczych, to nie podnoszą one jakości produktu czy wydajności firmy i sumarycznie, na przestrzeni kilku lat, mogą stanowić większy koszt niż wprowadzenie rozwiązań modernizujących. Są swojego rodzaju chwilowym „łataniem dziur”, które pozwala na kontynuowanie działalności, ale powoli wyhamowują jej rozwój.

Rzut oka na konkurencję

Trzeba też pamiętać o tym, że pozostanie w tyle za konkurencją pod względem modernizacji produkcji, może stworzyć przepaść technologiczną nie do nadrobienia (szczególnie jeśli konkurencyjne podmioty zdecydują się na implikację zmian wcześniej). Zmodernizowanie przestrzeni produkcyjnej może zoptymalizować koszty wytwarzania produktów i zwiększyć ich jakość. To z kolei pozwala na wyjście naprzeciw potrzebom klientów, niezależnie od tego czy oczekują oni tego samego produktu w lepszej cenie, czy też produktu bardziej zaawansowanego, lepszej jakości. Jeśli konkurencyjna firma zaoferuje go szybciej, brak modernizacji narazi przedsiębiorstwo na realne straty.

 

Już wiesz, że Twoja firma potrzebuje nowych technologii? –  sprawdź jakie rozwiązania oferujemy naszym klientom – oferta Scanway (kliknij)

Innowacja = przewaga

Badania wskazują, że polskie przemysłowe firmy wykazują się niższym zaawansowaniem technologicznym w porównaniu do firm z krajów Europy Zachodniej. Pokonanie przez polskie przedsiębiorstwa własnych barier organizacyjnych i zdobycie finansowania na modernizację (czy to przez optymalizację wydatków na remonty istniejących zasobów czy korzystanie z programów publicznych, dofinansowanych m.in. z Funduszy Europejskich) pozwoli im na ugruntowanie swojej krajowej pozycji i nawiązanie równorzędnej konkurencji z zagranicznymi przedsiębiorstwami. Warto też dodać, że podążanie nurtem Industry 4.0., Smart Industry czy Smart Factory to też szersze korzyści dla całej gospodarki. Droga rozwoju, którą wyznacza technologia to sposób na poprawę jakości całego społeczeństwa i rewitalizację lokalnych czy regionalnych gospodarek.

Partner w poszukiwaniu rozwiązań

W ocenie ryzyka i korzyści płynących zarówno z remontu jak i modernizacji nieocenioną pomocą jest grono specjalistów. W Scanway współpracujemy z klientami już w momencie rozważań i oceny sytuacji. Podczas bezpłatnych konsultacji zapoznajemy się z przedsiębiorstwem, określamy jego specyfikę i oceniamy możliwości. Dzięki temu nasi klienci zyskują doświadczenie i nowe, inżynierskie spojrzenie na problem.

 

Zapraszamy do kontaktu, chętnie porozmawiamy o potrzebach Twojej firmy, rozważymy czy korzystniejszą opcją jest remont czy modernizacja, przedstawimy nasze rozwiązania i zapoznamy z obecnymi możliwościami technologii. Kliknij – Kontakt

Dobry przykład

Flagowym przykładem tego, jaki efekt dają innowacje i co mogą zmienić w przemyśle, jest nasza współpraca z Polską Grupą Energetyczną. Można o niej przeczytać m.in. tutaj:

 

Space 24 – Technologie kosmiczne z Wrocławia w służbie polskiej energetyki (kliknij)

 

inżynieria.com – Technologia stosowana na Marsie trafiła do PGE (kliknij)

 

Skontaktuj się z nami w sprawie Twojej firmy!