Teleskop w satelicie ScanSAT

W Scanway opracowujemy teleskop do satelity ScanSAT, który pozwoli na zobrazowanie obiektów o rozmiarze mniejszym niż 5 m z wysokości 500 km. Jak opracować taki teleskop? Taka precyzja tkwi w szczegółach.

Teleskop w satelicie ScanSAT

Projekt

Teleskop RC (Ritchey Chrétien) umieszczony w satelicie ScanSAT

Wyzwanie

Wysokorozdzielcze zdalne obserwacje sytuacji w innych krajach związane z bezpieczeństwem i obroną, monitorowanie kopalni, upraw czy procesu koncentracji ludności, te i inne zastosowania wymagają odpowiedniego układu optycznego.

Jaki teleskop wybrać? Jakie parametry pozwolą na obrazowanie multispektralne w szerokim paśmie spektrum? Jak projektujemy teleskop w satelicie ScanSAT?

 

Zastosowane rozwiązania

Przetwarzanie obrazów

Przetwarzanie obrazów

Obserwacje zdalne

Obserwacje zdalne

Teleskopy reflektorowe jako grupa urządzeń działająca na zasadzie odbicia światła dają wysoką rozdzielczość obrazu przy niewielkich rozmiarach całego układu. Pozwalają także na obserwację szerokiego spektrum światła, co jest niewykonalne w teleskopach refraktorowych (soczewkowych).

 case-study-photo-2

Rozwiązanie

Wynikiem jest zastosowanie autorskiego teleskopu RC, o konstrukcji pozwalającej na stabilną pracę w ogromnych gradientach temperatury, pod wpływem podwyższonego promieniowania, w próżni kosmicznej po wyniesieniu na orbitę okołoziemską, czyli po wytrzęsieniu silnikami rakietowymi powodującymi rozkalibrowanie niezabezpieczonego ładunku. System ten pozwoli z bardzo dużą dokładnością zobrazować obiekty z 500 km. Przy takiej samej ogniskowej, dzięki zastosowaniu konstrukcji opartej na dwóch hiperbolicznych zwierciadłach, instrument może być dwa razy mniejszy, nie tracąc na wydajności. Użycie zwierciadeł zamiast soczewek sprawia, że układ staje się wolny od wielu zniekształceń/aberracji, a co najistotniejsze pozwala na wykorzystanie go do zastosowań multispektralnych w bardzo szerokim spektrum. Teleskop musi być zintegrowany ze strukturą mechaniczną, która jest atermalna – czyli odporna na wahania temperatury obecne podczas lotu satelity na orbicie; wahania te wpływają negatywnie na parametry optyczne teleskopu.

 

Szczegóły?

Więcej o pracach Scanway nad satelitą ScanSAT tutaj (link).

Podstawowe informacje o teleskopie RC tu (link).

Efekty

Zaprojektowanie oraz wykonanie układu teleskopowego RC jest nie lada wyzwaniem. Opracowując własny teleskop, w pierwszych fazach projektu wykorzystaliśmy ogólnodostępne komponenty. Ich użycie pozwoliło na sprawdzenie oraz rozwiązanie części występujących w układzie trudności, a także na weryfikację wstępnych założeń i parametrów technicznych.

Następnym krokiem było zaprojektowanie układu dopasowanego do wymiarów satelity 6U z zachowaniem pierwotnej koncepcji. Na tym etapie tworzenia teleskopu, bardzo istotna była współpraca dwóch działów: optyki oraz mechaniki. Każdy milimetr kwadratowy zwierciadła musi mieścić się w polu tolerancji mierzonym w nanometrach.

Kluczowym etapem w projektowaniu teleskopu do satelity ScanSAT był dobór parametrów optycznych zwierciadeł. Jak wiadomo układ RC w szerszym polu widzenia nie jest układem bezaberracyjnym, dlatego też kolejne prace zostały skierowane na stworzenie odpowiedniego korektora. Wszelkie obliczenia i analizy zostały wykonane w środowisku numerycznym oraz programie do tworzenia zaawansowanej optyki.

W efekcie już wkrótce zostanie przetestowana pierwsza wersja teleskopu do satelity ScanSAT, a produkt będzie stanowić jedną z najlepszych opcji dla optycznych misji mikro i nanosatelitarnych.

Dowiedz się więcej!

Zobacz inne case studies: