Inżynier optyczny - Scanway

Inżynier optyczny

Miejsce pracy: Wrocław.

Zadania

• opracowywanie wymagań produktów optycznych, w szczególności teleskopów;
• projektowanie układów optycznych;
• przeprowadzanie symulacji komputerowych układów optycznych
• współpraca z producentami i dystrybutorami komponentów optycznych;
• składanie układów optycznych;
• tworzenie dokumentacji technicznej produktu;
• opracowywanie i przeprowadzanie testów układów optycznych.

Wymagania

• umiejętność projektowania układów optycznych;
• umiejętność przeprowadzania obliczeń i/lub symulacji optycznych;
• umiejętność kolimacji i testowania układów optycznych;
• znajomość oprogramowania ZEMAX, OSLO lub podobnych;
• dobra znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:

• doświadczenie w aplikacjach lotniczych i/lub kosmicznych;
• udokumentowane przykłady realizacji układów teleskopowych.

Oferujemy:

Benefity: opieka medyczna LUXMED, karta Multisport, firmowa drużyna sportowa i e-sportowa, ubezpieczenie grupowe;

Wsparcie Twoich potrzeb:
możliwość pracy zdalnej, wyposażenie wspierające ergonomię pracy;

Dodatki finansowe: dodatek urlopowy, premie rekrutacyjne.

Aplikuj!

Zostań częścią naszego zespołu! CV wyślij za pomocą formularza obecnego poniżej lub za pomocą przycisku „aplikuj teraz” na  pracuj.pl

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 22[1] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Scanway sp. z o.o., proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Scanway sp. z o.o. przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 2) może być sformułowane w następujący sposób:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Scanway sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

Sposób składania dokumentów:

1) dokumenty z dopiskiem nazwa stanowiska pracy należy przesłać przez formularz aplikacyjny.

2) CV zawierające dane o których mowa w art. 22[1] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

3) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

4) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji, z wyłączeniem ofert osób, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie, w kolejnych naborach prowadzonych przez Scanway sp. z o.o. przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Dane osobowe

Scanway sp. z o.o., jako Administrator danych, udziela Informacji o przetwarzaniu danych osobowych na stronie https://scanway.pl/ochrona-danych-osobowych-rekrutacja.

Aplikuj!