Mechatronik - Scanway

Mechatronik

Miejsce pracy: Wrocław.

Zadania

• projektowanie układów pomiarowych z wykorzystaniem kamer przemysłowych;
• opracowanie algorytmów przetwarzania obrazów;
• tworzenie aplikacji przemysłowych w języku C++, Python;
• udział projektowaniu sprzętowych układów akwizycji obrazu (kamera, oświetlacz);
• prowadzenie testów i wdrożeń u Klientów;
• prace badawczo rozwojowe z zakresu mechatroniki i optomechatroniki.

Wymagania

• wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: mechatronika, automatyka, elektronika i pokrewne;
• wiedza z zakresów systemów wizyjnych;
• dobra znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:

• znajomość jednego z programów: LabVIEW, Adaptive Vision Studio, MATLAB;
• znajomość OpenCV;
• doświadczenie w projektach przemysłowych;
• zainteresowanie zagadnieniami sztucznej inteligencji i sieciami neuronowymi.

Oferujemy:

Benefity: opieka medyczna LUXMED, karta Multisport, firmowa drużyna sportowa i e-sportowa, ubezpieczenie grupowe;

Wsparcie Twoich potrzeb: możliwość pracy zdalnej, wyposażenie wspierające ergonomię pracy;

Dodatki finansowe: dodatek urlopowy, premie rekrutacyjne.

Aplikuj!

Zostań częścią naszego zespołu! CV wyślij za pomocą formularza obecnego poniżej lub za pomocą przycisku „aplikuj teraz” na  pracuj.pl.

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 22[1] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Scanway sp. z o.o., proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Scanway sp. z o.o. przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 2) może być sformułowane w następujący sposób:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Scanway sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

Sposób składania dokumentów:

1) dokumenty z dopiskiem nazwa stanowiska pracy należy przesłać przez formularz aplikacyjny.

2) CV zawierające dane o których mowa w art. 22[1] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

3) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

4) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji, z wyłączeniem ofert osób, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie, w kolejnych naborach prowadzonych przez Scanway sp. z o.o. przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Dane osobowe

Scanway sp. z o.o., jako Administrator danych, udziela Informacji o przetwarzaniu danych osobowych na stronie https://scanway.pl/ochrona-danych-osobowych-rekrutacja .

Aplikuj!