Oferta pracy:

Stażysta

Poszukujemy stażysty w ramach V edycji Konkursu o Staż – Rozwój Kadr sektora kosmicznego.

Stażysta

W związku z rozpoczęciem V edycji Konkursu o Staż – Rozwój Kadr sektora kosmicznego, Scanway i 14 innych podmiotów poszukuje stażysty.

 

Podobnie jak w poprzedniej edycji, nie mogło nas tam zabraknąć, ponieważ od zawsze wspieramy kształcenie i rozwój młodej kadry w sektorze kosmicznym i propagujemy transfer wiedzy pomiędzy uczelniami a firmami sektora kosmicznego.

Szczegóły:

  • Konkurs dedykowany jest absolwentom z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera, osobom z otwartym przewodem doktorskim oraz młodym naukowcom z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera, doktora nauk technicznych, społecznych lub ekonomicznych, którzy nie ukończyli 35. roku życia.
  • Rekrutacja zakończy się 19 czerwca 2020 roku.
  • Nagrodami w V edycji Konkursu o Staż – Rozwój Kadr sektora kosmicznego są sześciomiesięczne staże w firmach, instytutach badawczych sektora kosmicznego w Polsce.
  • Przyszły stażysta będzie zatrudniony na umowę zlecenie przy wynagrodzeniu od 4 do 5 tys. zł brutto.
  • Na uwagę zasługuje fakt, że 80% laureatów poprzednich edycji konkursu znalazło stałe zatrudnienie w firmach, w których wcześniej odbywało staż.

Wiecej:

Po więcej informacji już niedługo będzie można się zgłosić na space.biz.pl.

Zapraszamy do rekrutacji!

Klauzula Informacyjna

Firma zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko wybranym osobom.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Scanway Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 54-427 Wrocław, ul. Duńska 9, Wrocławski Park Technologiczny) KRS: 0000597109, NIP: 8842761100 REGON: 363535091 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Scanway Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 54-427 Wrocław, ul. Duńska 9, Wrocławski Park Technologiczny) KRS: 0000597109, NIP: 8842761100 REGON: 363535091.. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Masz pytania?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji - skontaktuj się z nami tutaj!

maksymalny rozmiar 2MB