DREAM - DRilling Experiment for Asteroid Mining - Scanway
"It's difficult to say what is possible, for the dream of yesterday is the hope of today and reality of tomorrow" - Robert Goddart

DREAM - DRilling Experiment for Asteroid Mining

Każdy musi od czegoś zacząć. My zaczęliśmy naszą kosmiczną przygodę od pracy przy projekcie DREAM.

Był on realizowany przez Politechnikę Wrocławską w ramach programu REXUS/BEXUS (Rocket/Ballon EXperiments for University Students) organizowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną we współpracy ze Szwedzką Krajową Radą ds. Przestrzeni Kosmicznej (SNSB) i Niemiecką Agencją Kosmiczną.

To właśnie ten projekt utwierdził nas w przekonaniu, że chcemy pracować w branży kosmicznej.

Cele projektu

Zbadanie procesu wiercenia w warunkach mikrograwitacji i próżni panującej w przestrzeni kosmicznej. Co istotne, cały proces wiercenia odbywał się w warunkach kosmicznych (z reguły w przestrzeni kosmicznej pobiera się próbki, które analizuje się w laboratorium).

Efekty projektu

• opracowanie autorskiego systemu wykonywania odwiertu
• stworzenie komory pomiarowej i systemu obserwacji przebiegu eksperymentu
• analiza wpływu geometrii wiertła na rozkład przestrzenny generowanych zwiercin
• zagregowanie kompletu danych i sukces misji

Horyzont czasowy

2016-2017

Partnerzy

ESASNSBDLR


Chcesz wiedzieć więcej?
napisz do nas