Trackowanie pojemników E2 z mięsem

część 2

Data publikacji:

01/03/2023

Kategorie:

Spożywcza

Jak automatyzować rozpoznawanie mięsa w pojemniku E2

Automatyczne rozpoznawanie rodzaju mięsa w pojemniku E2 (kliknij tutaj aby przeczytać więcej o pojemnikach E2) jest możliwe dzięki zastosowaniu technologii wizyjnych oraz uczenia maszynowego. Najczęściej stosowane podejście to analiza obrazów z kamery umieszczonej nad taśmą produkcyjną, która przemieszcza pojemniki z mięsem.

Przykładowy algorytm automatycznego rozpoznawania rodzaju mięsa w pojemniku E2 może działać w następujący sposób:

  1. Pozyskanie obrazu z kamery – kamera umieszczona nad taśmą produkcyjną rejestruje obraz pojemnika E2 z mięsem.
  2. Segmentacja obrazu – dzięki zastosowaniu algorytmów przetwarzania obrazów, pojemnik E2 z mięsem jest wyróżniany na tle tła.
  3. Ekstrakcja cech – z obrazu pojemnika E2 zostają wyodrębnione istotne cechy, takie jak kolor, kształt, tekstura mięsa.
  4. Klasyfikacja – na podstawie wyodrębnionych cech, algorytm klasyfikuje rodzaj mięsa znajdującego się w pojemniku E2, np. wołowina, wieprzowina, drób, poszczególne klasy np łopatka kl.A, łopatka klasy B itp.

Technologie rozpoznawania wizyjnego i uczenia maszynowego są coraz częściej stosowane w przemyśle mięsnym, co umożliwia automatyzację procesów produkcyjnych oraz minimalizację ryzyka ludzkich błędów podczas klasyfikacji mięsa. Warto jednak podkreślić, że w celu osiągnięcia wysokiej skuteczności algorytmu, konieczne jest posiadanie odpowiednio zróżnicowanej bazy danych uczących, która pozwoli na dokładne rozpoznawanie różnych rodzajów mięsa.

Innowacje softwareowe w branży mięsnej

Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe są szeroko wykorzystywane w algorytmach wizyjnych w produkcji mięsa, ponieważ pozwalają na automatyczne przetwarzanie i analizę danych wizyjnych, co z kolei umożliwia szybsze i bardziej precyzyjne przetwarzanie mięsa.

Oto kilka przykładów wykorzystania sztucznej inteligencji w algorytmach wizyjnych przy produkcji mięsa:

  1. Klasyfikacja mięsa – jak wspomniałem wcześniej, AI i uczenie maszynowe mogą być stosowane do automatycznego rozpoznawania rodzaju mięsa znajdującego się w pojemniku E2. Dzięki temu można skutecznie przetwarzać mięso, minimalizując ryzyko ludzkich błędów podczas klasyfikacji mięsa.
  2. Wykrywanie uszkodzeń mięsa – algorytmy wizyjne oparte na uczeniu maszynowym mogą być wykorzystane do wykrywania uszkodzeń mięsa, takich jak przecięcia, pęknięcia, siniaki itp. Pozwala to na eliminację uszkodzonego mięsa w sposób automatyczny i niezawodny.
  3. Optymalizacja procesów produkcyjnych – sztuczna inteligencja może być stosowana do optymalizacji procesów produkcyjnych, takich jak cięcie mięsa. Algorytmy wizyjne pozwalają na automatyczne wykrywanie kształtu, wielkości i położenia mięsa, co z kolei pozwala na precyzyjne i szybkie przetwarzanie.
  4. Kontrola jakości – AI i uczenie maszynowe mogą być również stosowane do kontroli jakości mięsa. Algorytmy wizyjne pozwalają na automatyczną ocenę jakości mięsa, np. przez analizę barwy, konsystencji, tekstury itp. Dzięki temu można szybko wykrywać jakość mięsa i usuwać wadliwe partie.

Podsumowując, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe są coraz częściej wykorzystywane w algorytmach wizyjnych w produkcji mięsa, co umożliwia automatyzację procesów produkcyjnych oraz minimalizację ryzyka ludzkich błędów podczas przetwarzania mięsa. Scanway w swoich projektach używa zarówno gotowych modeli jak i tworzonych pod konkretne aplikacje autorskich silników analitycznych