Scanway pomoże w GOV_SCALEUP

Powstaną nowe mechanizmy współpracy sektora prywatnego z administracją publiczną!

Data wydarzenia:

2019/03/11

Miejsce wydarzenia:

Warszawa

Scanway pomoże w GOV_SCALEUP

Współpraca sektora publicznego z małymi firmami i innowacyjnymi przedsiębiorstwami to bardzo ważny element krajowej gospodarki. Aby jednak taka kooperacja doszła do skutku, wymagane są korzystne uwarunkowania prawne, a co ważniejsze – odpowiednie mechanizmy.

To właśnie do prac nad takim systemem tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych na potrzeby administracji publicznej zostali zaproszeni przedstawiciele Scanway. Nie będzie to pierwsza taka współpraca z organizatorem – Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Na przełomie 2017/2018 roku Scanway brał aktywny udział w tworzeniu podwalin pod tzw. business technology roadmap związany z polskim przemysłem kosmicznym. Oby udział i w tych warsztatach był równie owocny!

Chcesz wiedzieć więcej o tym lub innych wydarzeniach?

Sprawdź inne wydarzenia, w których bierzemy udział:

Brak innych wydarzeń w najbliższym czasie.