Kontrola jakości w branży poligraficznej

Branża poligraficzna

W branży poligraficznej, gdzie wysoka jakość i precyzja są kluczowe, zarządzanie jakością staje się nie tyle priorytetem, co koniecznością. Proces produkcji w tej branży charakteryzuje się dużymi prędkościami, przy których manualna kontrola jakości staje się niewystarczająca, ponieważ ludzkie oko nie jest w stanie zauważyć oczekiwanych odstępstw od wzorca (np. błędy pasowania lub poprawność koloru). Wady produkcyjne, takie jak nieprawidłowe pasowanie barw, błędy w wydrukach czy niewłaściwa wilgotność papieru, mogą prowadzić do reklamacji Klientów, przestojów w produkcji oraz problemów z łańcuchem dostaw. Rozwiązaniem tych wyzwań jest wdrożenie zaawansowanych systemów wizyjnych, które umożliwiają ciągłą i precyzyjną kontrolę jakości na każdym etapie produkcji bez konieczności zatrzymywania linii produkcyjnej. Normy ISO w poligrafii, zarządzanie barwami oraz inspekcja wizyjna w druku stanowią podstawę dla utrzymania wysokiego standardu wyrobów poligraficznych. Dzięki temu możliwe jest nie tylko przestrzeganie międzynarodowych standardów jakości, ale również zapewnienie spójności odcieni i precyzyjnego zarządzania barwami w całym procesie produkcyjnym, co przekłada się na zadowolenie Klientów.

Wybrane aplikacje

Kontrola surowca pod kątem jakościowym np. badanie zabrudzeń, detekcja dziur i pęknięć.

System wspierania procesu reklamacyjnego bazujący na wykrytych błędach (automatyczne generowanie raportów wraz ze zdjęciami/ wideo).

Badanie poprawności kolorów (CIELab) oraz automatyczne raportowanie występowania odstępstw.

100% kontrola wstęgi przy pełnej przędności maszyny dochodzącej do 15 m/s.

Kontrola koloru

Kontrola jakości papieru


Branża poligraficzna

Analiza jakości wykończenia oraz kontrola jakości papieru, w tym testy wilgotności, jest niezbędna do zapewnienia optymalnych warunków dla różnych technik druku, od offsetowego po cyfrowy. Automatyzacja procesów kontroli jakości, w tym certyfikacja produktów poligraficznych i szczegółowa analiza defektów, znacząco zwiększa efektywność produkcji. Pozwala to na szybką identyfikację i rozwiązywanie problemów, minimalizując ryzyko błędów, a przede wszystkim pozwalając na znaczną oszczędność surowców i maksymalizując satysfakcję klienta. Współczesne technologie, takie jak druk fleksograficzny, druk wielkoformatowy czy druk 3D, wymagają szczególnie precyzyjnej kontroli jakości, aby spełnić wysokie oczekiwania rynku. Rozwój technologii w przemyśle papierniczym i poligraficznym otwiera nowe możliwości dla poprawy jakości i wydajności produkcji. Innowacje w zakresie inspekcji wizyjnej i zarządzania barwami umożliwiają producentom nie tylko utrzymanie, ale także podnoszenie standardów jakościowych. Dzięki ciągłemu monitorowaniu i automatyzacji firmy mogą teraz lepiej reagować na potrzeby rynku, zapewniając produkty o wysokiej jakości, które spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Co więcej, dzięki poczynionym oszczędnością stają bardziej atrakcyjne pod względem ekonomicznym. Inspekcja jakości w druku wielkoformatowym oraz kontrola spójności partii drukowanych to nieustający proces doskonalenia i adaptacji do zmieniających się wymogów i trendów. Angażując nowoczesne technologie i ciągłą kontrolę, poprzez testy barwy i odcienia branża poligraficzna może efektywnie zarządzać ryzykiem wad produkcyjnych, zwiększając tym samym swoją konkurencyjność na globalnym rynku. Dzięki temu przemysł ten nie tylko zaspokaja bieżące potrzeby swoich Klientów, ale również przyczynia się do rozwoju innowacyjnych rozwiązań w poligrafii, co jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu i zrównoważonego rozwoju.