Kontrola jakości w produkcji - doskonała inspekcja wizyjna

Projektowane dla przemysłu.

Rozwiązania

Branża opakowań

Branża opakowaniowa jest niezwykle różnorodna. Systemy wizyjne kontrolują kluczowe parametry takie jak np.: nadruk, złożenie czy zamknięcie, niezależnie tego czy opakowanie jest z tektury, szkła, tworzyw sztucznych czy metalu.

Wyrywkowa kontrola jakości nie jest wystarczająca. Systemy wizyjne zapewniają 100% monitoring całego procesu produkcji i są w stanie wykryć błędy dla pojedynczych opakowań bez przerywania ciągłości pracy maszyny.

Systemy wizyjne realnie wspierają codzienna pracę operatorów. W odróżnieniu od ludzkiego oka ich wydajność pozostaje zawsze na najwyższym poziomie i może odbywać się na każdym etapie produkcji bez konieczności jej zatrzymywania.

Wybrane aplikacje

Produkcja tektury: kontrola jej grubość, łódeczkowatość, zabrudzeń ubytków oraz naderwań w cyklu produkcyjnym.

Kontrola bigów, złożenia i malowania na slotterach i linerach.

Finalna kontrola każdego opakowania w sklejarko składarkach: analiza obecności kleju i poprawnego złożenia kartonu.

Sprawdzanie poprawności zamknięcia i znakowania metalowych puszek.

Kontrola zamknięcia puszek

System wizyjny dla składarko-sklejarki

Kontrola jakości opakowań tekturowych

Automatyczna kontrola jakości tektury


Branża spożywcza

Jakość w przemyśle spożywczym jest postrzegana wielowymiarowo. Z jednej strony mamy konsumenta, który dokonując zakupów nie dysponuje możliwością pełnej oceny (np. zapachu czy smakowitości), więc czynnikiem decydującym staje się wygląd.

Natomiast z drugiej bardzo ważną rolę odgrywa poprawne klasyfikowanie, porcjowanie, pakowanie oraz oznaczanie produktów spożywczych. Kontrola jakości wykonywana przez systemy wizyjne odbywa się automatycznie w sposób ciągły bez konieczności zatrzymywania produkcji z zachowaniem wszelkich wymaganych standardów sanitarnych.

Wybrane aplikacje

Badanie mięsa: określenie pozycji, barwy, marmurkowatości, kształtu, rozmiaru czy zawartości tłuszczu.

Branża mięsna: systemy wizyjne Scanway wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji w celu np.: klasyfikacji porcji mięsa.

Zliczanie obiektów w celu precyzyjnego pakowania lub intralogistyki.

Trackowanie przepływu pojemników E2.

Kontrola filetów z kurczaka

Systemy wizyjne w przemyśle mięsnym


Branża poligraficzna

Analizując proces produkcji w branży papierniczej można zdefiniować katalog wad, które wpływają na finalną jakość produktu. Każdy z nich może spowodować reklamacje, przestoje produkcyjne czy zachwiania w łańcuch dostaw.

Co więcej produkcja charakteryzuje się bardzo dużymi prędkościami przy których ludzkie oko nie jest w stanie zauważyć oczekiwanych odstępstw od wzorca (np. błędy pasowania lub poprawność koloru). To wszystko sprawia, że właśnie w poligrafii systemy wizyjne stają się wręcz niezbędnym elementem nowoczesnych parków maszynowych.

Wybrane aplikacje

Kontrola surowca pod kątem jakościowym np. badanie zabrudzeń, detekcja dziur i pęknięć.

System wspierania procesu reklamacyjnego bazujący na wykrytych błędach (automatyczne generowanie raportów wraz ze zdjęciami/ wideo).

Kontrola nadruku pod kątem zgodności pasowania i wzorca pdf.

Badanie poprawności kolorów (CIELab) oraz automatyczne raportowanie występowania odstępstw.

100% kontrola wstęgi przy pełnej przędności maszyny dochodzącej do 15 m/s.

Kontrola koloru

Kontrola jakości papieru


Branża meblarska

Polska jest drugim największym eksporterem mebli na świecie i pierwszym w Europie. Co więcej charakteryzuje się dużymi oczekiwaniami ze strony klientów: liczy się jakość, trwałość oraz nowoczesny design.

Produkcja mebli ze względu na swoją specyfikę wymagającą dużej precyzji oraz różnorodności możliwych wariantów.Stanowi to idealną przestrzeń do implementacji autorskich systemów wizyjnych, których elastyczność gwarantuje kontrolę dziesiątek różnych referencji w tym samym gnieździe produkcyjnym.

Wybrane aplikacje

Kontrola powierzchni pod kątem występowania zarysowań, przebarwień i zgodności koloru.

Analiza poprawności występowania otworów odpowiadających danemu produktowi.

Pomiar geometryczny szczelin, kątów oraz krytycznych parametrów wpływających na finalną jakość i trwałość gotowego mebla.

Weryfikacja obecności klipsów, wsporników oraz zaczepów.


Branża automotive

W żadnej innej branży nie dba się o jakość tak jak w Automotive. Znane są przykłady w których firmy traciły wypracowaną latami pozycję właśnie przez problemy jakościowe.

Dziś kontroluje się w zasadzie wszystko a obecność systemów wizyjnych nikogo już nie dziwi.

Dynamiczne zmiany i rozwój sprawiają że do realizacji aplikacji wizyjnych niezbędne jest wykorzystanie najnowszej technologii oraz wiedzy.

Wybrane aplikacje

Sprawdzanie spoin, zgrzewów oraz połączeń w ogniwach elektrycznych.

Pełna kontrola produkcji baterii dla pojazdów elektrycznych, od produkcji ogniw, poprzez kontrolę montażu pakietów aż po oznaczenia finalnego produktu.

Badanie jakości nadruków na szybach samochodowych, ciągłości przewodów grzejnych oraz ścieżki nałożenia kleju.

Finalna inspekcja podzespołów po procesach gwintowania, frezowania, obróbki mechanicznej oraz m alowania.

Kontrola oznaczeń na oponach samochodowych.

Kontrola skóry tapicerskiej


Branża kosmiczna

Scanway Space specjalizuje się w trzech obszarach. Pierwszy to obserwacja Ziemi, w tym segmencie tworzymy teleskopy, autorską optykę, elektronikę oraz soft. Drugi obszar to tak zwany in-space service gdzie opracowujemy SHS czyli systemy wizyjne w kosmosie. I trzeci to działalność badawczo-rozwojowa w dziedzinie optoelektroniki. Ponad to budujemy i sprzedajemy ładunki komercyjnie.

Wybrane aplikacje

Projektujemy i budujemy autorskie teleskopy SOP do zdalej obserwacji powierzni Ziemi.

SHS - to nasz autorski system wizyjny do zdalnej diagnostyki satelit wykorzystujący algorytmy sztucznej inteligencji.

W niedalekiej przyszłości nasze rozwiązania będą pracowały także na powierzchni księżyca.

Poznaj kosmiczną stronę Scanway


Branża medyczna

Branża medyczna to wspaniały poligon doświadczalny dla nowych technologii. Oprócz aspektów czysto technologicznych w doborze systemu wizyjnego należy brać także pod uwagę obecność i komfort pacjentów.

Projekty wizyjne w tym obszarze mają często charakter bardzo indywidulany i cechują się dużym nakładem prac badawczo-rozwojowych. Stanowią tym samym idealne miejsce do wykorzystania pionierskich technologii z obszarów systemów 3D, laserowych, mutli i hiperspektralnych.

Wybrane aplikacje

Kontrola jakości blistrów z tabletkami oraz szczelności ich zamknięcia.

Sprawdzanie uszkodzeń poszczególnych tabletek lub czopków.

Wykrywanie zabrudzeń w fiolkach oraz kontrola ich zamknięcia.

Badanie rozkładu temperatury implantu w ciele pacjenta podczas badania rezonansem magnetycznymlnych.

Multispektralna obserwacja kolonii bakterii w szalce laboratoryjnej wraz z obrazowaniem 3D.

Zautomatyzowany pomiar temperatury ludzkiego ciała w ruchu i kontrola dostępu do strefy.


Inne branże

Umiejętne połączenie wiedzy, doświadczenia i technologii, pozwala skutecznie realizować nawet najtrudniejsze zadania kontroli wizyjnej.

Wspólnie z naszymi Klientami tworzymy autorskie rozwiązania wizyjne dopasowane pod konkretne zagadnienia procesu technologicznego niezależnie od branży. Koncentrujemy się na dobrej współpracy od momentu pierwszej konsultacji, poprzez studia wykonalności, aż po końcowy feedback po wdrożeniu systemu.

Lubimy projekty skomplikowane, nieoczywiste – wyzwania bo one stanowią najlepszy bodziec do rozwoju.

Wybrane aplikacje

Badanie jakości powierzchni płytek kontrolnych dla obszarów bio-technologii.

Laserowy system analizy zużycia łopatek turbin wiatrowych pracujący z odległości kilkudziesięciu metrów od obiektu.

Sprawdzanie pęknięć form odlewniczych w procesach produkcji sztab srebra oraz miedzi.

Smart Camera