Kontrola jakości w produkcji doskonała inspekcja wizyjna

Projektowane dla przemysłu.

Rozwiązania

Branża opakowań

Branża opakowaniowa jest niezwykle różnorodna. Systemy wizyjne kontrolują kluczowe parametry takie jak np.: nadruk, złożenie czy zamknięcie, niezależnie tego czy opakowanie jest z tektury, szkła, tworzyw sztucznych czy metalu.

Wyrywkowa kontrola jakości nie jest wystarczająca. Systemy wizyjne zapewniają 100% monitoring całego procesu produkcji i są w stanie wykryć błędy dla pojedynczych opakowań bez przerywania ciągłości pracy maszyny.

Systemy wizyjne realnie wspierają codzienna pracę operatorów. W odróżnieniu od ludzkiego oka ich wydajność pozostaje zawsze na najwyższym poziomie i może odbywać się na każdym etapie produkcji bez konieczności jej zatrzymywania.

Wybrane aplikacje

Produkcja tektury: kontrola jej grubość, łódeczkowatość, zabrudzeń ubytków oraz naderwań w cyklu produkcyjnym.

Kontrola bigów, złożenia i malowania na slotterach i linerach.

Finalna kontrola każdego opakowania w sklejarko składarkach: analiza obecności kleju i poprawnego złożenia kartonu.

Sprawdzanie poprawności zamknięcia i znakowania metalowych puszek.

Kontrola zamknięcia puszek

System wizyjny dla składarko-sklejarki

Kontrola jakości opakowań tekturowych

Automatyczna kontrola jakości tektury


Branża spożywcza

Jakość w przemyśle spożywczym jest postrzegana wielowymiarowo. Z jednej strony mamy konsumenta, który dokonując zakupów nie dysponuje możliwością pełnej oceny (np. zapachu czy smakowitości), więc czynnikiem decydującym staje się wygląd.

Natomiast z drugiej bardzo ważną rolę odgrywa poprawne klasyfikowanie, porcjowanie, pakowanie oraz oznaczanie produktów spożywczych. Kontrola jakości wykonywana przez systemy wizyjne odbywa się automatycznie w sposób ciągły bez konieczności zatrzymywania produkcji z zachowaniem wszelkich wymaganych standardów sanitarnych.

Wybrane aplikacje

Badanie mięsa: określenie pozycji, barwy, marmurkowatości, kształtu, rozmiaru czy zawartości tłuszczu.

Branża mięsna: systemy wizyjne Scanway wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji w celu np.: klasyfikacji porcji mięsa.

Zliczanie obiektów w celu precyzyjnego pakowania lub intralogistyki.

Trackowanie przepływu pojemników E2.

Kontrola filetów z kurczaka

Zobacz więcej

Systemy wizyjne w przemyśle mięsnym

Zobacz więcej


Branża poligraficzna

Analizując proces produkcji w branży papierniczej można zdefiniować katalog wad, które wpływają na finalną jakość produktu. Każdy z nich może spowodować reklamacje, przestoje produkcyjne czy zachwiania w łańcuch dostaw.

Co więcej produkcja charakteryzuje się bardzo dużymi prędkościami przy których ludzkie oko nie jest w stanie zauważyć oczekiwanych odstępstw od wzorca (np. błędy pasowania lub poprawność koloru). To wszystko sprawia, że właśnie w poligrafii systemy wizyjne stają się wręcz niezbędnym elementem nowoczesnych parków maszynowych.

Wybrane aplikacje

Kontrola surowca pod kątem jakościowym np. badanie zabrudzeń, detekcja dziur i pęknięć.

System wspierania procesu reklamacyjnego bazujący na wykrytych błędach (automatyczne generowanie raportów wraz ze zdjęciami/ wideo).

Kontrola nadruku pod kątem zgodności pasowania i wzorca pdf.

Badanie poprawności kolorów (CIELab) oraz automatyczne raportowanie występowania odstępstw.

100% kontrola wstęgi przy pełnej przędności maszyny dochodzącej do 15 m/s.

Kontrola koloru

Zobacz więcej

Kontrola jakości papieru

Zobacz więcej


Branża meblarska

Polska jest drugim największym eksporterem mebli na świecie i pierwszym w Europie. Co więcej charakteryzuje się dużymi oczekiwaniami ze strony klientów: liczy się jakość, trwałość oraz nowoczesny design.

Produkcja mebli ze względu na swoją specyfikę wymagającą dużej precyzji oraz różnorodności możliwych wariantów.Stanowi to idealną przestrzeń do implementacji autorskich systemów wizyjnych, których elastyczność gwarantuje kontrolę dziesiątek różnych referencji w tym samym gnieździe produkcyjnym.

Wybrane aplikacje

Kontrola powierzchni pod kątem występowania zarysowań, przebarwień i zgodności koloru.

Analiza poprawności występowania otworów odpowiadających danemu produktowi.

Pomiar geometryczny szczelin, kątów oraz krytycznych parametrów wpływających na finalną jakość i trwałość gotowego mebla.

Weryfikacja obecności klipsów, wsporników oraz zaczepów.


Branża automotive

W żadnej innej branży nie dba się o jakość tak jak w Automotive. Znane są przykłady w których firmy traciły wypracowaną latami pozycję właśnie przez problemy jakościowe.

Dziś kontroluje się w zasadzie wszystko a obecność systemów wizyjnych nikogo już nie dziwi.

Dynamiczne zmiany i rozwój sprawiają że do realizacji aplikacji wizyjnych niezbędne jest wykorzystanie najnowszej technologii oraz wiedzy.

Wybrane aplikacje

Sprawdzanie spoin, zgrzewów oraz połączeń w ogniwach elektrycznych.

Pełna kontrola produkcji baterii dla pojazdów elektrycznych, od produkcji ogniw, poprzez kontrolę montażu pakietów aż po oznaczenia finalnego produktu.

Badanie jakości nadruków na szybach samochodowych, ciągłości przewodów grzejnych oraz ścieżki nałożenia kleju.

Finalna inspekcja podzespołów po procesach gwintowania, frezowania, obróbki mechanicznej oraz m alowania.

Kontrola oznaczeń na oponach samochodowych.

Kontrola skóry tapicerskiej

Zobacz więcej


Branża kosmiczna

Scanway Space specjalizuje się w trzech obszarach. Pierwszy to obserwacja Ziemi, w tym segmencie tworzymy teleskopy, autorską optykę, elektronikę oraz soft. Drugi obszar to tak zwany in-space service gdzie opracowujemy SHS czyli systemy wizyjne w kosmosie. I trzeci to działalność badawczo-rozwojowa w dziedzinie optoelektroniki. Ponad to budujemy i sprzedajemy ładunki komercyjnie.

Wybrane aplikacje

Projektujemy i budujemy autorskie teleskopy SOP do zdalej obserwacji powierzni Ziemi.

SHS - to nasz autorski system wizyjny do zdalnej diagnostyki satelit wykorzystujący algorytmy sztucznej inteligencji.

W niedalekiej przyszłości nasze rozwiązania będą pracowały także na powierzchni księżyca.

Poznaj kosmiczną stronę Scanway

Zobacz więcej


Branża medyczna

Branża medyczna to wspaniały poligon doświadczalny dla nowych technologii. Oprócz aspektów czysto technologicznych w doborze systemu wizyjnego należy brać także pod uwagę obecność i komfort pacjentów.

Projekty wizyjne w tym obszarze mają często charakter bardzo indywidulany i cechują się dużym nakładem prac badawczo-rozwojowych. Stanowią tym samym idealne miejsce do wykorzystania pionierskich technologii z obszarów systemów 3D, laserowych, mutli i hiperspektralnych.

Wybrane aplikacje

Kontrola jakości blistrów z tabletkami oraz szczelności ich zamknięcia.

Sprawdzanie uszkodzeń poszczególnych tabletek lub czopków.

Wykrywanie zabrudzeń w fiolkach oraz kontrola ich zamknięcia.

Badanie rozkładu temperatury implantu w ciele pacjenta podczas badania rezonansem magnetycznymlnych.

Multispektralna obserwacja kolonii bakterii w szalce laboratoryjnej wraz z obrazowaniem 3D.

Zautomatyzowany pomiar temperatury ludzkiego ciała w ruchu i kontrola dostępu do strefy.


Inne branże

Umiejętne połączenie wiedzy, doświadczenia i technologii, pozwala skutecznie realizować nawet najtrudniejsze zadania kontroli wizyjnej.

Wspólnie z naszymi Klientami tworzymy autorskie rozwiązania wizyjne dopasowane pod konkretne zagadnienia procesu technologicznego niezależnie od branży. Koncentrujemy się na dobrej współpracy od momentu pierwszej konsultacji, poprzez studia wykonalności, aż po końcowy feedback po wdrożeniu systemu.

Lubimy projekty skomplikowane, nieoczywiste – wyzwania bo one stanowią najlepszy bodziec do rozwoju.

Wybrane aplikacje

Badanie jakości powierzchni płytek kontrolnych dla obszarów bio-technologii.

Laserowy system analizy zużycia łopatek turbin wiatrowych pracujący z odległości kilkudziesięciu metrów od obiektu.

Sprawdzanie pęknięć form odlewniczych w procesach produkcji sztab srebra oraz miedzi.

Smart Camera

Zobacz więcej


Kontrola jakości z wykorzystaniem systemów wizyjnych

Współczesny przemysł stoi przed wyzwaniem zapewnienia najwyższej jakości produkowanych dóbr przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności produkcji. W tym kontekście kluczową rolę odgrywa kontrola wizyjna, stanowiąca fundament nowoczesnych metod zapewnienia jakości.Systemy wizyjne w kontroli jakości łączą zaawansowaną technologię obrazowania z inteligentnymi algorytmami przetwarzania danych, oferując rozwiązania zdolne do identyfikacji nawet najmniejszych niezgodności produktu z wymaganiami.

Kontrola wizyjna – precyzja oraz elastyczność

Kontrola wizyjna jakości to technologia, która znalazła szerokie zastosowanie w różnych sektorach przemysłu, od opakowań po branżę spożywczą, automotive, aż po medycynę i branżę kosmiczną. Dzięki zastosowaniu systemów wizyjnych kamery, możliwa jest ciągła i nieinwazyjna inspekcja produkcji, która nie zakłóca procesów operacyjnych, a jednocześnie gwarantuje wykrycie i eliminację wad na każdym etapie produkcji.

Inteligentne systemy wizyjne – nowa era kontroli produkcji

Inteligentne systemy wizyjne wprowadzają produkcję w nową erę automatyzacji kontroli jakości. Poprzez zastosowanie zaawansowanych algorytmów AI i uczenia maszynowego, wizyjne systemy kontroli potrafią adaptować się do zmiennych warunków produkcyjnych, rozpoznawać złożone wzorce i definiować normy jakości dla różnych produktów Oprócz zaawansowanych algorytmów AI istotna jest także Smart Camera, czyli serce systemu wizyjnego. Smart Camera łączy w sobie funkcje akwizycji obrazu, przetwarzania, przechowywania i komunikacji, tworząc kompleksowy system wizyjny. Dzięki ciągłym aktualizacjom DSP, FPGA i technologii przechowywania danych, Smart Camera Scanway wyróżnia się zdolnością do obsługi coraz bardziej skomplikowanych aplikacji wizji maszynowej. Kluczowym aspektem Smart Camery jest jej zakres rozdzielczości od 0.4MP do 20MP, co umożliwia detekcję obiektów na długim zasięgu i z dużym polem widzenia. Cechą rozpoznawczą Smart Camery jest także wbudowana przestrzeń przechowywania o dużej pojemności oraz funkcja cyklicznego zapisu obrazów. To zapewnia nie tylko niezbędną redundancję danych, ale także umożliwia łatwe zarządzanie i analizę zbieranych informacji. Wykorzystanie Smart Camery w aplikacjach automatyki przemysłowej pomaga znacząco zwiększyć produktywność, dokładność i stabilność procesów produkcyjnych. Dzięki ponad 140 algorytmom, 30 funkcjom oprogramowania, 10 narzędziom komunikacji i ponad 100 otwartym algorytmom SDK, Smart Camera Scanway jest wszechstronnym narzędziem, które przyczynia się do zwiększenia efektywności i doskonałości produkcji.

Systemy wizyjne do kontroli jakości – zastosowania

Systemy wizyjne do kontroli jakości znajdują swoje zastosowanie w najbardziej wymagających procesach produkcyjnych. Wykorzystując najnowsze rozwiązania w zakresie kamer i oprogramowania, pozwalają na precyzyjną analizę obiektów w czasie rzeczywistym. Inspekcja wizyjna nadruku, weryfikacja złożenia i poprawności zamknięć, aż po inspekcję wizyjną jakości materiałów – możliwości są niemal nieograniczone!

System kontroli jakości oparty na technologii wizyjnej – dlaczego to kluczowe dla Twojego przedsiębiorstwa?

Implementacja systemu kontroli jakości wykorzystującego technologie wizyjne to strategiczna decyzja, która niesie ze sobą liczne korzyści dla przedsiębiorstw w różnych sektorach przemysłu. Dlaczego warto zainwestować w takie rozwiązania? Jedną z najważniejszych zalet systemów wizyjnych jest ich zdolność do precyzyjnego wykrywania nawet najdrobniejszych niezgodności i defektów produktu. Technologia ta pozwala na dokładną inspekcję każdego elementu produkcji w czasie rzeczywistym, co przekłada się na znaczną poprawę jakości finalnego produktu. Efektywna detekcja wad minimalizuje ryzyko dotarcia wadliwego produktu do klienta, co jest kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu satysfakcji oraz lojalności klientów. Automatyzacja procesu kontroli jakości za pomocą systemów wizyjnych pozwala na szybką identyfikację i eliminację wadliwych elementów, co bezpośrednio wpływa na redukcję kosztów produkcji. Mniejsza liczba wadliwych produktów oznacza mniej odpadów i mniejsze wydatki na surowce oraz ponowną obróbkę. Ponadto wykorzystanie tych systemów umożliwia zoptymalizowanie procesów produkcyjnych, co prowadzi do oszczędności. Człowiek jest omylny, a błędy w procesie kontroli jakości mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Systemy wizyjne działają z niezmienną precyzją, niezależnie od czynników zewnętrznych takich jak zmęczenie czy brak koncentracji, które często wpływają na pracę ludzi. Automatyzacja kontroli minimalizuje ryzyko pomyłek, zapewniając stałą, wysoką jakość produkcji. Systemy wizyjne do kontroli jakości pozwalają na błyskawiczne identyfikowanie i korygowanie problemów w procesie produkcyjnym. Dzięki temu możliwe jest niemal natychmiastowe reagowanie na wszelkie nieprawidłowości, co jest kluczowe dla utrzymania ciągłości i efektywności produkcji. Szybka interwencja oznacza mniejsze przestoje, wyższą wydajność oraz lepsze wykorzystanie zasobów. Zaawansowany wizyjny system kontroli gwarantuje nie tylko detekcję wad na najwcześniejszym etapie produkcji, ale także pomaga w utrzymaniu ciągłości procesów produkcyjnych. Niezakłócona produkcja to szybsze terminy realizacji zamówień, jak i większe zadowolenie klientów.

Wizyjna kontrola jakości od Scanway

Scanway na nowo definiuje standardy wizyjnej kontroli jakości dla zakładów produkcyjnych, wprowadzając zaawansowane rozwiązania skrojone na miarę wymagań współczesnej produkcji. Nasze systemy kontroli jakości są owocem połączenia narzędzi analitycznych z wyrafinowanymi, autorskimi algorytmami, umożliwiającymi precyzyjne dopasowanie do indywidualnych wymagań klientów, jednocześnie podnosząc standardy przetwarzania obrazu. Dzięki temu inteligentne systemy kontroli jakości są nie tylko dokładne, ale i dostosowane do dynamicznie zmieniającego się środowiska produkcyjnego. Nasze wizyjne systemy kontroli reprezentują najwyższy poziom precyzji i adaptacyjności. Integracja nowoczesnego software’u i hardware’u w połączeniu z ekspertyzą naszego zespołu, pozwala na stworzenie kompleksowych systemów wizyjnych kontroli jakości. System kontroli został zoptymalizowany pod kątem efektywności i niezawodności, gwarantując sprawność nawet w najtrudniejszych warunkach przemysłowych. Wykorzystując zaawansowany system kontroli jakości, zakłady produkcyjne mogą realizować wizyjną kontrolę jakości na każdym etapie procesu produkcji. Od precyzyjnego pozycjonowania i pomiarów po odczytywanie kodów i OCR, wizyjna kontrola jakości umożliwia inspekcję produktów z niezrównaną dokładnością. Smart Camera od Scanway, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów wizyjnych, podnosi produktywność, dokładność i stabilność. W Scanway kontrola jakości to kluczowy element długotrwałych partnerstw z naszymi Klientami. Nasz zespół skupia się na tworzeniu systemów, które są nie tylko skuteczne, ale także budują zaufanie i lojalność. W Scanway jesteśmy przekonani, że trwałe partnerstwa są kluczowe dla nieustannego doskonalenia naszych systemów wizyjnych do kontroli jakości i inspekcji. Zaufanie, które budujemy z klientami, umożliwia nam rozwijanie rozwiązań, które nie tylko podnoszą standardy jakości, ale również wspierają wzrost efektywności i konkurencyjności ich działalności.