Finansowanie projektów B&R

NCBiR - Instytucja finansująca innowacyjność

Data publikacji:

13/02/2023

Kategorie:

Kosmiczna

NCBiR, czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jest instytucją zajmującą się finansowaniem projektów badawczo-rozwojowych. Ich celem jest rozwijanie innowacyjnych technologii oraz zwiększanie konkurencyjności polskiego sektora nie tylko przemysłowego, ale nawet kosmicznego. Warto odwiedzić stronę https://www.gov.pl/web/ncbr aby zobaczyć, jakie projekty są wspierane przez tę instytucję.

Dofinansowywane projekty są różnorodne zarówno pod względem tematycznym, jak i sektorowym. NCBiR wspiera przedsięwzięcia związane z takimi dziedzinami jak energia, ochrona środowiska, medycyna, informatyka oraz transport. Finansowanie obejmuje zarówno badania podstawowe, jak i prace rozwojowe, prowadzone przez przedsiębiorstwa, instytuty badawcze oraz jednostki naukowe. Finansowanie innowacji możliwe jest dzięki różnorodnym programom i konkursom, które oferuje NCBiR.

Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie NCBiR?

Wsparcie NCBiR otrzymują projekty, które charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności, znaczącym potencjałem rynkowym oraz zdolnością do wdrożenia wyników badań w praktyce. Przyznanie dofinansowania odbywa się w drodze konkursów, które spełniają określone kryteria formalne i merytoryczne. Instytucja powstała w 2007 roku, do końca 2020 roku sfinansowała ponad 13 500 projektów badawczo-rozwojowych na łączną kwotę ponad 24 miliardów złotych. Wśród tych projektów znajdują się zarówno projekty realizowane przez duże korporacje, jak i małe, i średnie przedsiębiorstwa oraz instytuty badawcze i uczelnie. Dotacje na innowacje dostępne są dla szerokiego grona odbiorców, co dodatkowo wspiera rozwój innowacji w Polsce.

Proces przygotowania i ogłaszania konkursów

Przed ogłoszeniem konkursu, NCBiR przygotowuje program badawczy lub sektorowy program operacyjny, w którym określa cele, priorytety oraz ramy finansowe dla projektów, które mogą być finansowane w ramach danego konkursu. Programy te są opracowywane we współpracy z przedstawicielami świata nauki, biznesu oraz administracji publicznej. Finansowanie innowacji w Polsce koncentruje się na najbardziej obiecujących obszarach badawczych.

Dotacje na innowacje – projekty Scanway S.A dofinansowane przez NCBiR

Nanosatelitarna konstelacja opto-elektro-rozpoznania obrazowego PIAST

Celem głównym jest opracowanie komponentu narodowego systemu satelitarnego pozyskiwania danych na potrzeby informacyjne rozpoznania pola walki i zapewniania poszczególnym komponentom Sił Zbrojnych RP aktualnej informacji strategicznej i operacyjnej.

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program SZAFIR

Całkowity koszt projektuDofinansowanie dla ScanwayOkres realizacji
70 159 890.00 PLN3 835 537.00 PLN01.06.2021 – 31.05.2025

System mikrosatelitarny EagleEye

Celem projektu jest opracowanie mikrosatelity obserwacyjnego Ziemi, podniesienie stopnia gotowości technologicznej na poziom TRL9. Opracowanie teleskopu do obserwacji Ziemi w paśmie widzialnym (VIS) i podczerwonym (NIR).

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Całkowity koszt projektuDofinansowanie dla ScanwayOkres realizacji
44 889 712.50 PLN7 220 066.25 PLN01.04.2020 – 31.12.2023

ScanSAT

Platforma do obserwacji satelitarnych i lotniczych służąca pozyskiwaniu geoinformacji w czasie rzeczywistym z wysoką precyzją i w bardzo szerokim paśmie elektromagnetycznym.

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Całkowity koszt projektuDofinansowanie dla ScanwayOkres realizacji
3 478 573.69 PLN2 533 448.06 PLN2014 – 2020

Korzyści płynące z finansowania przez NCBiR

Dzięki finansowaniu projektów przez NCBiR polskie przedsiębiorstwa i instytuty badawcze mają możliwość rozwijania nowatorskich technologii, które mogą znacząco przyczynić się do wzrostu konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Wsparcie to nie tylko umożliwia realizację ambitnych projektów badawczo-rozwojowych, ale także zwiększa zdolności produkcyjne i innowacyjne polskiego przemysłu. NCBiR kładzie duży nacisk na komercjalizację wyników badań, co przekłada się na realne korzyści dla gospodarki, tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój wysokich technologii w Polsce.

Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach pozwala na prowadzenie badań, które w przeciwnym razie mogłyby nie dojść do skutku z powodu braku odpowiednich środków. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skupić się na rozwijaniu przełomowych rozwiązań, takich jak technologie kosmiczne, zaawansowane systemy wizyjne czy innowacyjne metody produkcji, które mają potencjał do rewolucjonizowania branży. Środki pozyskane z NCBiR umożliwiają także zakup nowoczesnej aparatury badawczej oraz zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, co dodatkowo podnosi jakość prowadzonych badań i rozwijanych produktów.

Kolejną korzyścią jest możliwość nawiązywania współpracy z innymi instytucjami i firmami, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Uczestnictwo w programach NCBiR często wiąże się z wymianą wiedzy i doświadczeń z partnerami z różnych sektorów, co sprzyja innowacyjności i kreatywności w podejściu do rozwiązywania problemów badawczych. Dodatkowo, projekty realizowane z dofinansowaniem NCBiR mają większą szansę na pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania, na przykład z programów Unii Europejskiej, co pozwala na dalszy rozwój i skalowanie przedsięwzięć.

Wsparcie NCBiR przyczynia się również do budowania silnej pozycji polskich firm na rynkach zagranicznych. Projekty finansowane przez tę instytucję często zyskują rozgłos i uznanie w branży, co otwiera drzwi do nowych rynków i partnerstw biznesowych. Dzięki temu polskie technologie mają szansę zaistnieć na globalnej scenie, przynosząc korzyści nie tylko firmom, które je opracowały, ale także całej gospodarce narodowej.

Współpraca z NCBiR jako element strategii rozwoju

Dla wielu firm współpraca z NCBiR stanowi istotny element strategii rozwoju. Uczestnictwo w programach finansowania daje dostęp do szerokiej wiedzy i doświadczeń ekspertów z różnych dziedzin, co jest kluczowe przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Firmy takie jak nasza mogą dzięki temu rozwijać zaawansowane projekty, które nie tylko spełniają krajowe potrzeby, ale również mają potencjał do zaistnienia na rynkach zagranicznych. Współpraca z NCBiR pomaga także w budowaniu silnych partnerstw z innymi podmiotami badawczo-rozwojowymi oraz w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł finansowania.

Podsumowując, finansowanie przez NCBiR to strategiczna inwestycja w przyszłość, która przynosi wymierne korzyści zarówno na poziomie mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym. To dzięki takim inicjatywom Polska ma szansę stać się liderem w dziedzinie innowacyjnych technologii, wpływając pozytywnie na jakość życia społeczeństwa oraz dynamiczny rozwój gospodarczy kraju.

Powiązane wpisy

17/02/2023 Automotive | Inna | Kosmiczna | Meblarska | Medyczna | Opakowania | Poligraficzna | Spożywcza

Kontrola jakości: kamera czy skaner 3D - co wybrać i kiedy?