Finansowanie projektów B&R

NCBiR - Instytucja finansująca innowacyjność

Data publikacji:

13/02/2023

Kategorie:

Kosmiczna

Jak finansować innowacje?

NCBiR, czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jest instytucją zajmującą się finansowaniem projektów badawczo-rozwojowych. Ich celem jest rozwijanie innowacyjnych technologii oraz zwiększanie konkurencyjności polskiego sektora nie tylko przemysłowego, ale nawet kosmicznego. Warto odwiedzić stronę https://www.gov.pl/web/ncbr aby zobaczyć jakie projekty są wspierane przez tę instytucję.

Dofinansowywane projekty są zróżnicowane pod względem tematycznym i sektorowym. NCBiR wspiera przedsięwzięcia związane z takimi dziedzinami jak energia, ochrona środowiska, medycyna, informatyka, czy też transport. Finansowanie obejmuje zarówno badania podstawowe, jak i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa, instytuty badawcze oraz jednostki naukowe. 

Wsparcie NCBiR otrzymują projekty, które charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności, znaczącym potencjałem rynkowym oraz zdolnością do wdrożenia wyników badań w praktyce. Przyznanie dofinansowanie odbywa się w drodze konkursów, które spełniają określone kryteria formalne i merytoryczne. Instytucja powstała w 2007 roku, do końca 2020 roku sfinansowała ponad 13 500 projektów badawczo-rozwojowych na łączną kwotę ponad 24 miliardów złotych. Wśród tych projektów znajdują się zarówno projekty realizowane przez duże korporacje, jak i małe, i średnie przedsiębiorstwa oraz instytuty badawcze i uczelnie. 

Przed ogłoszeniem konkursu, NCBiR przygotowuje program badawczy lub sektorowy program operacyjny, w którym określa cele, priorytety oraz ramy finansowe dla projektów, które mogą być finansowane w ramach danego konkursu. Programy te są opracowywane we współpracy z przedstawicielami świata nauki, biznesu oraz administracji publicznej. 

NCBiR, koncentruje się na finansowaniu projektów z następujących obszarów m.in. z zakresu nowych technologii, inteligentnych specjalizacji, czy bezpieczeństwa i obronności. 

Projekty Scanway S.A dofinansowane przez NCBiR:

Nanosatelitarna konstelacja opto-elektro-rozpoznania obrazowego PIAST

Celem głównym jest opracowanie komponentu narodowego systemu satelitarnego pozyskiwania danych na potrzeby informacyjne rozpoznania pola walki i zapewniania poszczególnym komponentom Sił Zbrojnych RP aktualnej informacji strategicznej i operacyjnej.

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program SZAFIR

Całkowity koszt projektuDofinansowanie dla ScanwayOkres realizacji
70 159 890.00 PLN3 835 537.00 PLN01.06.2021 – 31.05.2025

System mikrosatelitarny EagleEye

Celem projektu jest opracowanie mikrosatelity obserwacyjnego Ziemi, podniesienie stopnia gotowości technologicznej na poziom TRL9. Opracowanie teleskopu do obserwacji Ziemi w pasmach widzialnym (VIS) i podczerwonym (NIR).

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Całkowity koszt projektuDofinansowanie dla ScanwayOkres realizacji
44 889 712.50 PLN7 220 066.25 PLN01.04.2020 – 31.12.2023

ScanSAT

Platforma do obserwacji satelitarnych i lotniczych służąca pozyskiwaniu geoinformacji w czasie rzeczywistym z wysoką precyzją i w bardzo szerokim paśmie elektromagnetycznym.

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Całkowity koszt projektuDofinansowanie dla ScanwayOkres realizacji
3 478 573.69 PLN2 533 448.06 PLN2014 – 2020

Powiązane wpisy

17/02/2023 Automotive | Inna | Kosmiczna | Meblarska | Medyczna | Opakowania | Poligraficzna | Spożywcza

Kontrola jakości: kamera czy skaner 3D - co wybrać i kiedy?