Work-Life balance

wywiad z Markiem Sobczykiem - Automatykiem Scanway

Data publikacji:

20/03/2023

Kategorie:

Zapraszamy do przeczytania krótkiego wywiadu z Markiem Sobczykiem, który od trzech lat pracuje jako Automatyk w firmie Scanway. Marek to osoba, która bardzo ceni sobie i kreuje przyjazną atmosferę w pracy oraz równowagę między pracą a życiem prywatnym, dlatego postanowiliśmy porozmawiać z nim o tym, jak udaje mu się utrzymać balans pomiędzy obiema sferami życia oraz jakie są jego doświadczenia związane z pracą w Scanway.

Co przyciągnęło cię do pracy w tej firmie, i czy spełniła ona twoje oczekiwania?

Szukałem większej równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz chciałem uniknąć ciągłych delegacji i pracy na obiektach przemysłowych. Oferta pracy była obiecująca i moje oczekiwania zostały spełnione – praca jest urozmaicona, w przyjaznej atmosferze, a firma oferuje rozwój zawodowy. Wyjazdy na uruchomienia będące ważną częścią mojego stanowiska nie wpływają negatywnie na moje życie prywatne, przede wszystkim są dobrze planowane i nie jestem zaskakiwany niespodziewaną delegacją. Czuję że pracuję w miejscu, gdzie jestem doceniany, a jednocześnie mam czas na życie prywatne i rozwój zawodowy.

Czy są jakieś wyzwania, z którymi musiałeś zmierzyć się w pracy i jak sobie z nimi poradziłeś?

Praca w projektach to wyzwanie – trzeba dopasować się do unikalnych potrzeb każdego projektu, szybko adaptować się do zmieniających się warunków i wymagań Klientów oraz skrupulatnie planować i koordynować zespołem. Dzięki wykwalifikowanemu i ambitnemu zespołowi specjalistów, większość wyzwań udaje nam się przezwyciężać. Nie znaczy to że jest idealnie, zdarzają się oczywiście potknięcia co jest nieuniknione chyba w każdej branży. W firmie staramy się z nich wyciągać wnioski i doskonalić umiejętności. Praca nad projektami daje wiele satysfakcji, a praca z zespołem ekspertów, którzy dążą do osiągnięcia doskonałości, jest dla mnie źródłem dumy.

Fot.1. Jak przyznaje Marek: Praca w projektach to wyzwanie, wymagające zaangażowania i pasji ale dające niezwykle dużo satysfakcji.

Jakie zmiany zauważyłeś w firmie od czasu, gdy zaczynałeś pracę, i czy te zmiany były pozytywne czy negatywne?

Od czasu mojego przyjęcia do firmy zauważyłem wiele pozytywnych zmian, takich jak zwiększenie liczby pracowników i ustandaryzowanie procesów, co przyczyniło się do lepszej organizacji pracy, zwiększenia wydajności oraz zapewnienia lepszych warunków dla pracowników i zadowolenia Klientów. Zaimplementowano wiele narzędzi i procesów, które umożliwiły nam jeszcze bardziej efektywną pracę, m.in. związane z oprogramowaniem czy stałymi dostawcami sprzętu. Uważam, że te zmiany były bardzo pozytywne i niezbędne dla dalszego rozwoju organizacji.

Jakie aspekty pracy w tej firmie sprawiają, że jesteś z niej zadowolony?

Po pierwsze, wiele osób zaznacza, że docenia atmosferę pracy i kulturę organizacyjną w firmie. Dobra atmosfera w pracy sprzyja pozytywnemu nastawieniu do wykonywanych zadań i motywuje do osiągania lepszych wyników. Pracownicy cenią sobie także elastyczność pracy, możliwość pracy zdalnej etc., co pozwala im na lepsze dostosowanie harmonogramu do swoich potrzeb.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest szansa na rozwój i zdobywanie nowych umiejętności. Choć na przestrzeni lat wypracowaliśmy pewne stałe dla naszych projektów, to każdy nowy Klient i aplikacja są wspaniałym wyzwaniem.

I nieco z przymrużeniem oka dodam: łatwy dojazd z domu 🙂

Fot.2. Marek jest zapalonym rowerzystą, dla którego kilkanaście kilometrów dojazdów do pracy nie stanowi dla niego żadnego wyzwania- niezależenie od pory roku.

Jakie aspekty kultury firmy lub zespołu są dla ciebie najważniejsze i dlaczego?

Po pierwsze, dla mnie ważne jest posiadanie jasnych wartości i celów, które są akceptowane i współdzielone przez wszystkich członków zespołu lub firmy. To pozwala na wypracowanie spójnej wizji i konsekwentne podejmowanie decyzji, co z kolei sprzyja wzrostowi zaangażowania pracowników i budowaniu trwałych relacji między nimi.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest otwartość na różnorodność,  mam na myśli rozmaite doświadczeniach czy szacunek do poglądów. No i jest aspekt kosmiczny, w wielu projektach przemysłowych korzystamy z dorobku lub współpracujemy bezpośrednio z zespołem SPACE. To pozwala na tworzenie zróżnicowanych teamów, co z kolei prowadzi do lepszego rozumienia potrzeb Klientów i bardziej innowacyjnych rozwiązań.

Ważne jest także posiadanie proaktywnego podejścia do rozwiązywania problemów, a także otwarcie na krytykę konstruktywną i feedback, które pozwala na ciągły rozwój i doskonalenie pracy. Wreszcie, dla mnie ważne jest posiadanie przyjaznej i wspierającej atmosfery pracy. To pozwala na budowanie pozytywnych relacji między członkami zespołu oraz na rozwijanie kreatywności i elastyczności w podejściu do wykonywania zadań.

Powiązane wpisy

24/02/2023 Opakowania | Poligraficzna

W co inwestować w trudnych czasach?

17/02/2023 Automotive | Inna | Kosmiczna | Meblarska | Medyczna | Opakowania | Poligraficzna | Spożywcza

Kontrola jakości: kamera czy skaner 3D - co wybrać i kiedy?

16/02/2023 Automotive

Produkcja baterii litowo-jonowych

13/02/2023 Kosmiczna

Jak finansować innowacje?

15/12/2022 Spożywcza

Kontrola zamknięcia puszek

10/11/2022 Automotive

Trwałość baterii a temperatura

12/07/2021 Automotive

Przemysł 4.0 a kontrola jakości